Sửa biến tần MITSUBISHI

Sửa biến tần MITSUBISHI
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif8IbM8oJE9wxydJzfE9NCkIKaTqWbDdlXsnZsiLxSxvxVpYhLiOWxaTJnOEdFn3-5GbZjFcAJlkLEwKWDjDI7tHr1pQdR0_oMQ4J9-AUpdN8GSGAejrVzRJekKMH8iR_PCcovs5dgFzvS/s72-c/sua-chua-bien-tan-mitsubishi-1.JPG
Sửa chữa biến tần Mitsubishi tất cả các model 
FR-S540-0.4K-CH FR-F540L-S400K-CH FR-F540L-S315K-CHFR-F540L-S250K-CH FR-F540L-S220K-CH FR-F540L-S185K-CHFR-F540L-S160K-CH FR-F540L-S132K-CH FR-F540L-S110K-CH FR-F540L-S90K-CH FR-F540-S75K-CH FR-F540-55K-CH FR-F540-45K-CH,FR-F540-37K-CH FR-F540-30K-CH FR-F540-22K-CH ,FR-F540-18.5K-CH FR-F540-15K-CH FR-F540-11K-CH FR-F540-7.5K-CH
FR-E520-7.5K FR-E520-5.5K FR-E520-3.7K FR-E520-2.2K FR-E520-1.5K FR-E520-0.75K FR-E520-0.4K FR-E520S-2.2K-CH FR-E520S-1.5K-CH FR-E520S-0.75K-CH FR-E520S-0.4K-CH
FR-S540-3.7K-CHR FR-S540-2.2K-CHR FR-S540-1.5K-CHR FR-S540-0.75K-CHR FR-S540-0.4K-CHR FR-S540-3.7K-CH FR-S540-2.2K-CH FR-S540-1.5K-CH FR-S540-0.75K-CH FR-F540J-15K-CH
FR-F540J-11K-CH FR-F540J-7.5K-CH FR-F540J-5.5K-CH FR-F540J-3.7K-CH FR-F540J-2.2K-CH FR-F540J-1.5K-CH FR-F540J-0.75K-CH FR-F540-5.5K-CH FR-F540-3.7K-CH FR-F540-2.2K-CH,FR-F540-1.5K-CH FR-F540-0.75K-CH
FR-A520-37K FR-A520-33K FR-A520-22K FR-A520-18.5K FR-A520-15K FR-A520-11K FR-A520-7.5K FR-A520-5.5K FR-A520-3.7K FR-A520-2.2K FR-A520-1.5K FR-A520-0.75K FR-S520-2.7K
FR-F740-S75K-CH FR-F740-55K-CH FR-F740-45K-CH FR-F740-37K-CH FR-F740-30K-CH FR-F740-22K-CH FR-F740-18.5K-CH FR-F740-15K-CH FR-F740-11K-CH FR-F740-7.5K-CH FR-F740-5.5K-CH, FR-F740-3.7K-CH FR-F740-2.2K-CH FR-F740-1.5K-CH FR-F740-0.75K-CH
FR-A540-0.4K-CH FR-A540-0.75K-CH FR-A540-1.5K-CH,FR-A540-2.2K-CH ,FR-A540-3.7K-CH ,FR-A540-5.5K-CH ,FR-A540-7.5K-CH,FR-E540-2.2K-CH,FR-E540-1.5K-CH,FR-E540-0.75K-CH, FR-E540-0.4K-CH, FR-A540L-S375K, FR-A540L-S280K, FR-A540L-S220K, FR-A540L-S160K, FR-A540L-S132K, FR-A540L-110K-G1, FR-A540L-90K-G1, FR-A540L-75K-G1, FR-A540-55K-CH, FR-A540-45K-CH, FR-A540-37K-CH, FR-A540-30K-CH, FR-A540-22K-CH, FR-A540-18.5K-CH, FR-A540-15K-CH, FR-A540-11K-CH,
FR-S520-2.2K FR-S520-1.5K , FR-S520-0.4KFR-S520S-1.5K-CHR, FR-S520S-0.75K-CHR, FR-S520S-0.4K-CHR, FR-S520S-0.2K-CHR, FR-S520S-1.5K-CH, FR-S520S-0.75K-CH,FR-S520S-0.4K-CH, FR-S520S-0.2K-CH,
FR-E540-7.5K-CH, FR-E540-5.5K-CH, FR-E540-3.7K-CH, FR-E540-0.75K-CHT,FR-E540-1.5K-CHT , FR-E540-2.2K-CHT FR-E540-3.7K-CHT,
FR-E540-5.5K-CHT,FR-E540-7.5K-CHT,FR-A740-0.4K-CHT FR-A740-0.75K--CHT,FR-A740-1.5K-CHT FR-A740-2.2K -CHT,FR-A740-3.7K-CHT,FR-A740-5.5K-CHT,FR-A740-7.5K-CHT,FR-A740-11K-CHT
FR-S540-0.4K-CH , FR-F540L-S400K-CH, FR-F540L-S315K-CH,FR-F540L-S250K-CH , FR-F540L-S220K-CH ,FR-F540L-S185K-CH ,FR-F540L-S160K-CH ,FR-F540L-S132K-CH , FR-F540L-S110K-CH , FR-F540L-S90K-CH , FR-F540-S75K-CH , FR-F540-55K-CH ,FR-F540-45K-CH,FR-F540-37K-CH, FR-F540-30K-CH , FR-F540-22K-CH , FR-F540-18.5K-CH , FR-F540-15K-CH , FR-F540-11K-CH , FR-F540-7.5K-CH ;
FR-E520-7.5K ,FR-E520-5.5K , FR-E520-3.7K , FR-E520-2.2K ,FR-E520-1.5K ,FR-E520-0.75K ,FR-E520-0.4K , FR-E520S-2.2K-CH , FR-E520S-1.5K-CH ,FR-E520S-0.75K-CH , FR-E520S-0.4K-CH ;
FR-S540-3.7K-CH , FR-S540-2.2K-CH , FR-S540-1.5K-CH, FR-S540-0.75K-CH , FR-S540-0.4K-CH , FR-S540-3.7K-CH , FR-S540-2.2K-CH , FR-S540-1.5K-CH , FR-S540-0.75K-CH, FR-F540J-15K-CH;
FR-F540J-11K-CH , FR-F540J-7.5K-CH , FR-F540J-5.5K-CH , FR-F540J-3.7K-CH FR-F540J-2.2K-CH , FR-F540J-1.5K-CH , FR-F540J-0.75K-CH FR-F540-5.5K-CH, FR-F540-3.7K-CH, FR-F540-2.2K-CH, FR-F540-1.5K-CH, FR-F540-0.75K-CH
FR-A520-37K ,FR-A520-33K , FR-A520-22K , FR-A520-18.5K FR-A520-15K FR-A520-11K , FR-A520-7.5K , FR-A520-5.5K, FR-A520-3.7K FR-A520-2.2K FR-A520-1.5K , FR-A520-0.75K ,FR-S520-2.7K ;
FR-F740-S75K-CH, FR-F740-55K-CH , FR-F740-45K-CH ,FR-F740-37K-CH , FR-F740-30K-CH , FR-F740-22K-CH FR-F740-18.5K-CH , FR-F740-15K-CH , FR-F740-11K-CH ,FR-F740-7.5K-CH , FR-F740-5.5K-CH, FR-F740-3.7K-CH ,FR-F740-2.2K-CH , FR-F740-1.5K-CH , FR-F740-0.75K-CH ;
FR-A540-0.4K-CH,FR-A540-0.75K-CH, FR-A540-1.5K-CH,FR-A540-2.2K-CH ,FR-A540-3.7K-CH ,FR-A540-5.5K-CH ,FR-A540-7.5K-CH,FR-E540-2.2K-CH,FR-E540-1.5K-CH,FR-E540-0.75K-CH, FR-E540-0.4K-CH, FR-A540L-S375K, FR-A540L-S280K, FR-A540L-S220K, FR-A540L-S160K, FR-A540L-S132K, FR-A540L-110K-G1, FR-A540L-90K-G1, FR-A540L-75K-G1, FR-A540-55K-CH, FR-A540-45K-CH, FR-A540-37K-CH, FR-A540-30K-CH, FR-A540-22K-CH, FR-A540-18.5K-CH, FR-A540-15K-CH, FR-A540-11K-CH,
FR-S520-2.2K FR-S520-1.5K , FR-S520-0.4K,FR-S520S-1.5K-CH, FR-S520S-0.75K-CH, FR-S520S-0.4K-CH, FR-S520S-0.2K-CH, FR-S520S-1.5K-CH, FR-S520S-0.75K-CH,FR-S520S-0.4K-CH, FR-S520S-0.2K-CH,
FR-E540-7.5K-CH, FR-E540-5.5K-CH, FR-E540-3.7K-CH, FR-E540-0.75K-CHT,FR-E540-1.5K-CHT , FR-E540-2.2K-CHT FR-E540-3.7K-CHT, R-E540-5.5K-CHT,FR-E540-7.5K-CHT,FR-A740-0.4K-CHT FR-A740-0.75K--CHT,FR-A740-1.5K-CHT FR-A740-2.2K -CHTFR-A740-3.7K-CHT,FR-A740-5.5K-CHT,FR-A740-7.5K-CHT,FR-A740-11K-CHT,FR-A740-15K -CHT,FR-A740-18.5K-CHT,FR-A740-22K-CHT,FR-A740-30K-CHT,FR-A740-37K-CHT,FR-A740-45K-CHT,FR-A740-55K-CHT,FR-A740-75K-CHT,FR-A740-90K-CHT,FR-A740-110K-CHTFR-A740-132K-CHT,FR-A740-160K-CHT,FR-A740-185K-CHT,FR-A740-220K-CHT,FR-A740-250K-CHT,FR-A740-280K-CHT,FR-A740-315K-CHT,FR-A740-355K-CHT,FR-A740-400K-CHT,FR-A740-450K-CHT,FR-A740-500K-CHT
FR-F740-0.75K-CHT, FR-F740-1.5K-CHT FR-F740-2.2K-CHT, FR-F740-3.7K-CHT, FR-F740-5.5K-CHT, FR-F740-7.5K-CHT,FR-F740-11K-CHT FR-F740-15K-CHT FR-F740-18.5K-CHT,FR-F740-22K-CHT ,FR-F740-30K-CHT,FR-F740-37K-CHT,FR-F740-45K-CHT,FR-F740-55K-CHT,FR-F740-S75K-CHT,FR-F740-S90K-CHT,FR-F740-S110K-CHT,FR-F740-S132K-CHT,FR-F740-S160K-CHT,FR-F740-S185K-CHT,FR-F740-S220K-CHT,FR-F740-S250K-CHT,FR-F740-S280K-CHT,FR-F740-S315K-CHT,FR-F740-S355K-CHT,FR-F740-S400K-CHT,FR-F740-S450K-CHT,FR-F740-S500K-CHT,FR-F740-S560KCHT,FR-F740-S630K-CHT+ Tháo ra vệ sinh và kiểm tra nội thất bên trong

+ Main nguồn và drive
+ Phần công suất

+ Main vi xử lý

Bài viết liên quan:

Share this product :

Đăng nhận xét

 
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ ERTECH
Add: Số nhà 30 Ngách 33 Ngõ 298 Đường Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội
HOTLINE: 0978666571
Website Suadientuvietnam.com
Mail: phamtinh.dt@gmail.com